Vores opgave

Det er vor vigtigste opgave at avle fysisk og mentalt sunde, stærke, racetypiske og familie glade Golden Retrievere med overholdelse af DRK & DKK's etiske anbefalinger.

Vi har desuden sat en endnu højere standard for vores avl og gentester alle vores hunde for øjenlidelsen PRA1, PRA2 og  skællidelsen ICT (ichtyosis). Vi gentester desuden alle hvalpe for ICT, samt øjenlyser alle hvalpe når de er mellem 6-8 uger efter behov.

Dette er IKKE et krav fra DKK eller DRK, men en holdning fra os, om at give køber så stor viden og sikkerhed som muligt.

Vælg sundhed først

Avlsrestriktionerne for Golden Retriever er blevet ændret med ikrafttrædelse 1 jan. 2013. Der er desværre tale om en lempelse af avlsrestriktionerne. 

Hos os FASTHOLDER vi dog vores HØJE avlskrav til de hunde vi bruger i vores avl og har bla. valgt IKKE at avle ICT affectede hvalpe.

Spørg ALTID til sundheden på forældredyrene inden du køber hvalp.

Vi udvælger nøje hvilke hunde, der anvendes i vores avl. ALT avls materiale, dvs. både tæven og hannen, skal helst have minimum HD B (ved helt særlige tilfælde kan C accepteres), vi foretrækker 00 på albuer og at de er frie for alvorlige arvelige øjenlidelser, samt en inavlskvotient på max 4, og HD indeks skal helst være over 90. PRA1, PRA2 og ICT status skal være kendt.

pic

Dyrlæge Jens Knudsen øjenlyser alle hvalpene.