Ichtyosis også kaldet Megaskælsyndrom, er en genetisk arvelig hudlidelse, der ses hos et stort antal Golden Retrievere. Sygdommen anses for at være forholdsvis mild, livslang og primært et kosmetisk problem, dog skal det siges at i nogle tilfælde udvikler lidelsen sig voldsomt og kan være til stor gene for både hund og ejer.

Det har desuden vist sig, at nogle mennesker kan udvikle kraftige allergiske reaktioner og få vejrtrækningsproblemer pga de skæl der udvikles ved ICT, se læserbrev i RETRIEVEREN marts 2013, dette må IKKE forveksles med hundeallergi !

Jeg har tidligere haft vist læserbrevet på min hjemmeside, men er d. 18/9-13 blevet bedt om at fjerne det af DRK's bestyrelse. Ønsker man, at læse det pågældende læserbrev, må jeg derfor henvise til Dansk Retriever Klub. 

Hos os har vi valgt, at vi IKKE vil avle affectede hvalpe, da vi mener at når det er muligt at undgå - bør vi undgå denne lidelse.

 Du bør som køber være opmærksom på om din opdrætter informere om ICT og vide, at du kan være berettiget til et prisnedslag på affectede hvalpe jvf DKK.

Det juridiske aspekt

Opdrættere er ansvarlige for mangler, der er arveligt betingede eller medfødte.

Som sælger er man desuden iflg. købeloven underlagt det der hedder den "loyale oplysningspligt" Dvs. at man har pligt til, at oplyse en hvalpekøber om, at en hvalp har eller har risiko for at udvikle sygdomme som fx ichtyosis, samt betydningen heraf for hvalpen og køber.

Opdrættere har også pligt til at underrette potentielle købere, hvis forældrene er DNA-testede som bære eller afficerede med ichtyosis - eller andre arvelige sygdomme. Undlader opdrætteren at opfylde sin loyale oplysningspligt, kan vedkommende blive erstatningsansvarlig iflg. købelovens § 80. 

Hvis du har fået en affectet hvalp:
Vi har set, at en foderændring til BARF i visse tilfælde kan fjerne nogle af de kliniske tegn på lidelsen.

Dog skal vi gøre opmærksom på at denne lidelse er uheldbredelig.

Holdningen til BARF er meget forskellig fra dyrlæge til dyrlæge, men vi kan anbefale denne fodrings metode og har set gode resultater.

Det er MEGET svært at komme uden om denne lidelse, da et meget stort antal Golden er bære eller affectet af denne lidelse og vi derfor skal bruge mange år på at avle os ud af problemet. Hos os tester vi ALLE vores avlshunde og hvalpe for at kende status og derved gøre det synligt hvilke hunde vi skal være særligt opmærksomme på.

I 2011 deltog vi desuden i et forskningsprojekt på KU.LIFE vedr. ICT for at hjælpe med at optimere viden omkring ICT.
Har du spørgsmål om ICT henviser vi til Special dyrlæge Lene Boyesen.
Se resultater på projektet her:
http://www.dyrlaegeboysen.dk/02d_andet.html#mega

Arvegange for lidelsen kan ses på : http://www.goldenretriever.dk/Joomla/index.php/nyheder

Skæl i pelsen

Skæl i pelsen

Efter børstning

Efter børstning

Sorte skæl

Sorte skæl